Glass Door

ให้ “ความสวยงาม คงทน ถาวร สีสันที่ไม่มีวันเปลี่ยน” เนื่องจากใช้สีชนิดพิเศษพิมพ์บนแผ่นกระจก ผ่านการอบที่อุณหภูมิมากกว่า 600 องศา ทำให้เนื้อสี ละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับกระจก ทนต่อรอยขีดข่วน ไม่เป็นรอยนิ้วมือ แข็งแรงตลอดอายุการใช้งาน

มาเลือกประตู Glass Door ที่คุณต้องการกัน…

ประตูบานกระจกสเตนกลาส


ประตูกระจกสเตนกลาส

ประตู รุ่น 2PG

7,900฿

ประตูกระจกสเตนกลาส

ประตู รุ่น 2ST

9,900฿

ประตูกระจกสเตนกลาส

ประตู รุ่น 4PG

9,900฿

ประตู Fiberglass บานกระจกนิรภัย


ประตูกระจกนิรภัย

ประตู รุ่น FT1

5,490฿

ประตูกระจกนิรภัย

ประตู รุ่น FT1A

4,990฿

ประตูบานกระจกซิลค์สกรีน uPVC


ประตู uPVC Profile inspriration series

ประตู รุ่น 15 Light

ประตู uPVC Profile inspriration series

ประตู รุ่น Leaf

ประตู uPVC Profile inspriration series

ประตู รุ่น Rain

ประตู uPVC Profile inspriration series

ประตู รุ่น Pyramid

ประตู uPVC Profile inspriration series

ประตู รุ่น Root

ประตู uPVC Profile inspriration series

ประตู รุ่น Wave

ประตู uPVC Profile inspriration series

ประตู รุ่น 4 Line

ประตู uPVC Profile inspriration series

ประตู รุ่น Flower

ประตู uPVC Profile inspriration series

ประตู รุ่น Spider

ประตูบานกระจกซิลค์สกรีน HDF-silk-screen-tempered


ประตู HDF แบบบานกระจกซิลค์สกรีน

ประตูกระจก HDF รุ่น 10S

ประตู HDF แบบบานกระจกซิลค์สกรีน

ประตูกระจก HDF รุ่น 11S

ประตู HDF แบบบานกระจกซิลค์สกรีน

ประตูกระจก HDF รุ่น 12S

ประตู-upvc-profile-classic-art-series


ประตู HDF ประตูกระจกนิรภัย


No products were found matching your selection.