Shipping Policy

การจัดส่งสินค้า

พื้นที่เฉพาะ (รถกระจายไม่สามารถไปส่งของตามเขดพื้นที่นี้ได้) ( ไม่มีการเก็บเงินปลายทางและการเก็บเงิน COD)

จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่สะเรียง (ตำบลป้าแป๋), อำเภอสบเมย (ตำบลแม่สามแลป, ตำบลแม่เงา), อำเภออมก๋อย (ตำบลสบโขง),

อำเภอกัลยา (ตำบลขุนแม่รวม), อำเภอแม่ลาน้อย (ตำบลขุนแม่ลาน้อย), อำเภอปาย (ตำบลตาลเจ็ดต้น)

จังหวัดเชียงราย บัานแม่จันหลวง ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

จังหวัดตาก อำเภออุ้มผาง, อำเภอท่าสองยาง, อำภอพบพระ (ตำบลรีราษฎร์), อำเภอแม่ระมาด (ตำบลสามหมื่น, ตำบลแม่ตื่น)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย, เกาะพงัน

จังหวัดตราด เกาะช้าง

จังหวัดกระบี่ เกาะลันตา

ภาคกลาง

จังหวัตระยอง เกาะมันนอก, เกาะมันกลาง, เกาะมันใน, เกาะทะลุ, เกาะกุฎี, เกาะเสม็ด

จังหวัดชลบุรี เกาะขาม, เกาะขามใหญ่, เกาะล้าน, เกาะสีชัง, เกาะคราม

ภาตใต้

จังหวัดสุราษฎร์ เกาะเต่า, เกาะนางยวน

จังหวัดชุมพร เกาะเอียง, เกาะเสม็ด, เกาะไข่, เกาะมัตรา, เกาะมะพร้าว, เกาะทองหลาง, เกาะลังกาชิว, เกาะพิทักษ์

จังหวัดพัทลุง เกาะนางดำ, เกาะหมาท, เกาะแกง, เกาะโคบ, เกาะสี่, เกาะห้า

จังหวัดพังงา เกาะยาวใหญ่. เกาะคอเขา, เกาะสุรินทร์เหนือ, เกาะสุรินทร์ไต้, เกาะตอรินลา, เกาะปาจุมบา, เกาะสต็อร์ค,

เกาะสิมิสัน, เกาะสี,เกาะปันหยี, เกาะเขาพิงกัน, เกาะยาวน้อย, เกาะไข่ใน, เกาะไข่นอก

จังหวัดกระบี่ เกาะห้อง, เกาะพีพีเล, เกาะพีพีตอน,

จังหวัดสตูล เกาะตะรุตา, เกาะตำมะลัง, เกาะตะเบ็ง, เกาะไข่, เกาะหลีเป๊ะ, เกาะอาดัง, เกาะราวี

จังหวัดระนอง เกาะพยาม

จังหวัดตรัง เกาะตะลิบง, เกาะกระดาน, เกาะเชือก, เกาะลิบง

จังหวัดภูเก็ต เกาะราชาใหญ่, เกาะเฮ, เกาะมะพร้าว, เกาะรังใหญ่, เกาะรังน้อย, เกาะไม้ท่อน