ประตูใช้ภายนอกแบบบานกระจก สวยงามด้วยการพิมพ์ลายบนกระจก

ประตูกระจกนิรภัย

ประตู รุ่น FS5