รู้หรือไม่ ? ประตูห้องน้ำ ช่วยลดกลิ่นอับ และความชื้นในห้องน้ำได้

รู้หรือไม่ ? ประตูห้องน้ำ ช่วยลดกลิ่นอับ และกลิ่นชื้นในห้องน้ำได้

ว่าด้วยเรื่องประตูห้องน้ำ และห้องน้ำทุกๆบ้านจะต้องมีการสัมผัสน้ำและความชื้นตลอดเวลาเพราะว่าเรามีการใช้งานทุกวันไม่ว่าจะการอาบน้ำ ล้างหน้าแปรงฟัน ทำความสะอาดร่างกายตลอด ซึ่งถ้าภายในห้องน้ำไม่มีอากาศที่ถ่ายเทที่ดี ไม่มีช่องระบายอากาศ หรือพัดลมดูดอากาศ ก็อาจจะทำให้ห้องน้ำมีกลิ่นอับและมีความชื้นภายในห้องน้ำได้และสิ่งที่จะตามมาก็คือ เชื้อรา คราบเหลือง ภายในห้องน้ำได้