ประตู HDF แบบบานทึบ

ประตู HDF รุ่น 2HM

ประตู HDF แบบบานทึบ

ประตู HDF รุ่น 2HS