*** ขณะแนบไฟล์สลิปยืนยันการโอนเงินอาจจะใช้ในการเวลา upload กรุณารอสักครู่ ***